PRIVACY VERKLARING ORIENT FOR GROWTH

Geldig vanaf 25/05/2018

Deze Privacy verklaring biedt u de gedetailleerde informatie ivm de bescherming van uw persoonsgegevens door Orient for Growth bvba, Meetshovenstraat 30, 3130 Betekom.

Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom heeft deze verklaring als doel u te informeren over welke gegevens wij gebruiken en met welk doel, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Indien nodig, kunnen wij u bijkomende informatie bezorgen.

De belangrijkste principes van GDPR en hoe wij als Orient for Growth hiermee omgaan zijn:

TRANSPARANTIE: WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

Jouw mailadres: wordt gebruikt voor nieuwsbrieven, informatie over workshops en events, algemene informatie, afspraken te maken en vragen te beantwoorden.

Jouw telefoonnummer: wordt gebruikt om een afspraak te maken of last minute wijziging door te geven van een gemaakte afspraak.

Jouw adres: wordt gebruikt ter registratie in het dossier van loopbaanbegeleiding via VDAB loopbaancheques, voor het versturen van direct mail (bv persoonlijke uitnodiging voor een evenement of kerstkaartjes)

Jouw persoonlijk coaching dossier (inclusief eventuele test resultaten): wordt gebruikt ihkv coaching doeleinden: voorbereiding van een volgend coaching gesprek, reflectie op het coaching gesprek, inspiratie voor Blogs waarbij anonimiteit wordt gegarandeerd en/of uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor het opvragen van referenties ter publicatie op de website of FB pagina. Deze zullen slechts gepubliceerd worden na uitdrukkelijk akkoord. 

Dossier ihkv projecten binnen organisaties: wordt gebruikt om de nodige behoefte analyse te maken, het juiste stappenplan te kunnen definiëren, workshops en coachingstrajecten voor te bereiden, ter reflectie en evaluatie na afloop van een traject binnen een organisatie.

Samengevat, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om onze diensten op een kwalitatieve manier te kunnen uitvoeren. Ze worden verwerkt met als doel jou of jouw organisatie te ondersteunen en te begeleiden in het realiseren van een hoger energieniveau van mens en organisatie.

MET WIE DELEN WIJ GEGEVENS?

Wij zullen deze gegevens niet delen of ter beschikking stellen aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.

 

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN: HOE LANG HOUDEN WIJ UW GEGEVENS BIJ?

Wij zullen uw persoonlijk dossier of uw organisatie dossier op een veilige en beschermde manier bewaren zolang Orient for Growth bestaat of tot u de vraag stelt om deze te wissen uit het klantenbestand en niet meer te gebruiken.

 

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

U kan uw persoonsgegevens inkijken en aanpassen indien nodig.

 

U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kan dit doen door contact op te nemen via twiggy.peeters@orient4growth.be of op het nummer 0479/77.87.17

Zijn er klachten? Dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be